Polttoaineen tilauksen tilaus- ja toimitusehdot

 1. Öljyn hinta määräytyy tilauspäivän ja toteutuneen toimitusmäärän mukaan.
 2. Jos toimitus toivotaan yli 10 kalenteripäivän päähän tilauksesta, laskutetaan öljy poikkeavasti toimituspäivän hinnalla.
 3. Normaali toimitusaika on 1-7 työpäivää tilausta seuraavasta työpäivästä lukien. Kuljetusreiteistä johtuen toimitus voi tapahtua myös nopeammin. Jos toimitusajalle on rajoitteita, ilmoita asiasta kuljetusohjeessa tilausta tehdessäsi.
 4. Asiakkaan pyytäessä soittoa ennen toimitusta, on kuljettaja velvollinen tavoittamaan asiakkaan ennen purkamisen aloittamista. Jos asiakasta ei tavoiteta, ei öljytoimitusta voida suorittaa.
 5. Tilattaessa säiliö täyteen voidaan asiakkaan arvioima tilausmäärä ylittää enintään 20 %:lla.
 6. Öljy toimitetaan asiakkaan säiliöön säiliöautotoimituksena ja toimitettu määrä mitataan virallisesti hyväksytyllä varmennetulla nestemäärämittarilla.
 7. Purettaessa useampaan kuin yhteen säiliöön, on myyjällä oikeus veloittaa lisäpudotusmaksu / säiliö.
 8. Mikäli öljytoimitus jää tilatusta määrästä oleellisesti vajaaksi esim. öljyn loppuessa autosta, puuttuva määrä toimitetaan jälkitoimituksena samalla litrahinnalla. Pääsääntöisesti sekä alkuperäinen että jälkitoimitus laskutetaan yhtenä toimituksena.
 9. Mikäli toimituksesta jää puuttumaan alle 500 litraa esim. öljyn loppuessa kesken säiliöautosta, ei myyjä ole velvoitettu automaattisiin lisätoimituksiin. Ota yhteys myyntipalveluumme, jos lisätoimitus on tarpeellinen.
 10. Pienin ilman lisämaksua toimitettava määrä on 1000 litraa. Mikäli tilattu määrä on alle 1000 litraa tai toimitus muutoin jää pienemmäksi myyjästä riippumattomista syistä, peritään kulloinkin voimassa oleva pientoimituslisä.
 11. Kuljetusliikkeellä ja/tai myyjällä on oikeus kieltäytyä toimittamasta öljyä, mikäli asiakkaan laitteisto ei ole määräysten mukaisessa kunnossa (esim. ylitäytön estin, purkuputken liitin, ilmaputki). Samoin myyjällä ja kuljetusliikkeellä on oikeus olla toimittamatta tilattua öljyä, mikäli säiliöautolla ei ole esteetöntä ja turvallista pääsyä purkupaikalle tai mikäli purkupaikalla on turvallisuuden vaarantavia puutteita (esim. liukkaus, kantavuus, purkutaso). Turvallisesta ja toimivasta purkupaikasta on lisätietoa mm. täällä.
 12. Varmistathan ennen tilausta säiliösi täyttöputken liittimen mallin. Säiliön täyttöputken tulee olla varustettu turvallisella nokkavipuliittimellä. Turvallisuussyistä vanhoilla sakaraliittimillä varustettuihin säiliöihin toimitukset päättyivät 30.6.2018.
 13. Maksuaika on noin 14 vuorokautta toimituksesta. Useammassa erässä maksettaessa laskut erääntyvät kuukauden välein.
 14. Tarvittaessa asiakkaan luottotiedot tarkistetaan luottotietolain mukaisin perustein Bisnode Finland Oy:n luottotietokannasta. Tarvittaessa myyjällä on oikeus vaatia etukäteismaksu.
 15. Mahdolliset reklamaatiot tulee esittää myyjälle viipymättä.
 16. Samepiste on alin lämpötila, jota kylmemmässä tuotetta ei pidä varastoida. Suodatettavuus on alin lämpötila, jossa hyvin huollettu ja asianmukaisesti rakennettu järjestelmä toimii ongelmitta.
 17. Rikitön polttoöljy soveltuu sekä moottori- että lämmityskäyttöön.
 18. Myyjä ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat myyjän saamista virheellisistä tai puutteellisista tiedoista. Myyjä ei myöskään ole vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteet virheellisestä varastoinnista, käsittelystä tai asiakkaan säiliön epäpuhtauksista.